NgocHaiPearlie

XAUUSD - So sánh sức mạnh các đồng tiền chính.

TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Trong biểu đồ thể hiện xu hướng sức mạnh của các đồng tiền chính ở 3 chart dưới đây cho thấy các đồng tiền hàng hóa đang tương đối yếu ngoại trừ CAD mạnh lên do các yếu tố tin tức kinh tế tác động.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.