Cowboyyy

DXY - Dự kiến tăng trong tuần tới

Giá lên
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
DXY đã breakout down trend. Dự kiến tăng giá trong thời gian tới