NgocHaiPearlie

DXY - Hỗ trợ quan trọng.

TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
DXY đã giảm về vùng hỗ trợ quan trọng trên khung H4.
Hôm nay cuối tuần rất có thể thị trường sẽ có những điều chỉnh nhẹ và hiện tại trong khung W1 thì USD index vẫn đang biên độ sideway dài hạn do vậy các bạn có thể canh mua bán tại các vùng quan trọng.