TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
DXY đã giảm về vùng hỗ trợ quan trọng trên khung H4.
Hôm nay cuối tuần rất có thể thị trường sẽ có những điều chỉnh nhẹ và hiện tại trong khung W1 thì USD index vẫn đang biên độ sideway dài hạn do vậy các bạn có thể canh mua bán tại các vùng quan trọng.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.