Ly_Hoang_Official

DXY và MỤC ĐÍCH CUỐI CÙNG CỦA FED?

TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Các bạn có biết mục đích hoạt động của CỤC DỮ TRỮ LIÊN BANG HOA KỲ (F.E.D) là gì không?
Có rất nhiều nhiệm vụ mà F.E.D đang thực hiện. Nhưng, mục đích cuối cùng của F.E.D là đối phó với các khủng hoảng kinh tế hay cụ thể hơn là KIỀM CHẾ KHỦNG HOẢNG - KIỀM CHẾ LẠM PHÁT
Như vậy, nếu đã xác định được nhiệm vụ chính mà F.E.D đang làm lúc này => chắc các bạn cũng sẽ biết hành động của F.E.D sau khi các cuộc họp được diễn ra là như thế nào rồi chứ?
Hy vọng mọi người có thể xác định được cho mình lập trường cơ bản trong cái nhìn về F.E.D
Từ đó, xác định được hướng đi của DXY
=> Xác định được xu hướng của 7 cặp tiền chính (liên quan đến USD)
=> Xác định được sự tương quan thuận - nghịch của các cặp tiền liên quan đến 1/7 cặp tiền chính
=> Xác định được các loại hàng hóa tương quan quan với DXY
Chúc cả nhà gặp nhiều thuận lợi trong giao dịch!

Bình luận