TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
DXY Có thể có sóng hồi sao đó tăng mạnh. Chờ điều chỉnh để Buy USDXXX

Đây chỉ là quan điểm cá nhân, không phải lời khuyên đầu tư. Ace có thể tham khảo và so sánh với phân tích của mình để có những quyết định giao dịch tốt hơn.
Chúc ACE may mắn !