UnknownUnicorn4548749

Chỉ số Đô La Mỹ giảm mạnh

Giá xuống
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Chỉ số DXY phá kênh giá, giá đã kiểm tra lại Biên dưới và tạo pinbar giảm giá mạnh.
Mặt khác tạo xu hướng giảm ngắn hạn, đã hình thành rõ ràng con sóng giảm
Kịch bản bán trực tiếp với điểm chốt lời kì vọng ở vùng fibonacci 61.8% và 72%
Dựa vào chỉ số USD giảm các bạn có thể giao dịch mua cho 1 số cặp XXX-USD và bán các căp USD-XXX nha
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.