URIFX

USD có thể tăng thêm 1 nhịp nữa.

Giá xuống
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Theo kỳ vọng, price sẽ hìnht hành ending wedge . Nếu 1 wave ngoi lên là sell đẹp.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.