URIFX

USD có thể tăng thêm 1 nhịp nữa.

Giá xuống
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Theo kỳ vọng, price sẽ hìnht hành ending wedge . Nếu 1 wave ngoi lên là sell đẹp.