NgocHaiPearlie

DXY - Xu hướng tăng đã xác nhận breakout.

Giá lên
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Biểu đò US10Y tăng nhẹ trở lại trong bối cảnh tình hình đàm phán thương mại tốt đẹp, kỳ vọng FED chỉ cắt giảm 0.25% và sẽ thận trọng hơn đang hỗ trợ đồng USD tăng trở lại.
GDP quý 2 được dự báo sẽ tốt.
Tổng quan nền kinh tế Mỹ vẫn đang thể hiện khá tích cực.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.