mayquanxi

Mô hình đầu và vai đảo ngược cho tăng giá

Giá lên
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
biểu đồ mô hình đầu và vai đảo ngược

Bình luận

mọi người muốn order thì vào trang này của mình và theo nhé: https://vi.zulutrade.com/trader/360557
Phản hồi