thanhnc85

Phân tích chỉ số Dollar Index - Tiếp tục tăng?

Giá lên
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ

DXY tiến sâu xuống vùng 105.x. Tuy nhiên, trên đồ thị Ngày, Vùng Demand Daily đã chặn đứng đà giảm. Cùng với đường SBR (vùng Flipzone), giá đã hình thành khu vực hỗ trợ vững chắc.
Thêm vào đó, Mô hình nến Engulfing tăng trên Daily ám chỉ xu hướng tăng trong thời gian sắp tới.
Trên đồ thị 1 giờ, DXY để lại vùng mất cân bằng khá lớn bên dưới.
Canh mua 106
Stoploss 105.6
Take profit 107.39

Trader cũng giống như võ sĩ. Không chịu luyện tập mà cứ lao lên đài, thì trước sau gì cũng bị đập cho vỡ mồm.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.