Samurai_FX_VN

Xu hướng DXY tuần từ ngày 4/10/2021

Giá lên
ICEUS:DXY   U.S. DOLLAR CURRENCY INDEX
Tuần vừa rồi DXY có vẻ như đã hoàn thành 5 sóng cuối cùng của chu kì tăng giá và bắt đầu đi vào giai đoạn tạo mô hình đảo chiều.
Ở cấp sóng nhỏ nhất đã được đánh số trên biểu đò, sóng ABC cùng caaos sóng 12345 màu trắng cũng đã gần hoàn thành, còn 1 nhịp sóng nhỏ nữa, dự kiến ngày thứ 2 sẽ hoàn thành tạu vùng giá 94.0 và sau đó DXY có xu hướng phục hồi trở lại để test lại đỉnh cũ vừa mới được tạo ra tuần trước.
Tuy nhiên có 1 mốc cực kì quan trọng là 74.7, là đáy của đợt dịch tháng 3/2020, và 94.5 là mốc Fibo mà sóng 4 điều chỉnh thường hay chạm tới.
Nên khả năng cao, tuần này DXY sẽ quay đầu về test lại hai mốc quan trọng này rồi mới quay đầu giảm điểm.

Kết luận.
Tuần này DXY có xu hướng tăng lên test lại các mức giá quan trọng 94.5-94.7
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.