NgocHaiPearlie

Kịch bản thị trường ngày 01/04 – Báo cáo Non farm

Giá lên
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Kịch bản thị trường ngày 01/04 – Báo cáo Non farm
Tâm điểm thị trường là các số liệu báo cáo lao động. Số liệu việc làm tạo ra trong tháng 3 và mức thu nhập bình quân sẽ được chú ý.
Kịch bản có thể xảy ra:
- Các tin tức đều tốt hơn dự báo, sẽ hỗ trợ đồng USD tiếp tục tăng -> Buy USD so với các đồng tiền chính và vàng. Dự báo Vàng sẽ giảm về lại vùng 1915-1910
- Số liệu không thay đổi nhiều và vẫn trong phạm vi thị trường đánh giá ổn định. Có thể USD sẽ đi ngang và kết thúc tuần với biên độ không biến động mạnh -> Chiến lược vẫn ưu tiên sell Vàng, các cặp tiền chính có thể sẽ ít biến động

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.