TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
DXY lần nữa tiếp tục khoan EMA 200 khung D1. các tin tức quan trọng từ chiến tranh thương mại, Các chỉ số chứng khoán, và phát biểu mới đây của thành viên FED. dự đoán sẽ tăng trở lại. sức ảnh hưởng tiếp tục khiến Vàng không thể phá 1300, có thể quay về mức 1270-1267-1265. EU sau khi ảnh hưởng tin tức có bước sóng tăng mạnh gần 100pip, sẽ quay trở lại biên độ 1.136-1.150
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.