NgocHaiPearlie

USD Index - Kỳ vọng tăng trước kỳ họp FOMC

Giá lên
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
FED dự kiến tăng lãi suất tháng 9.
Mỹ và Trung Quốc trưa ngày 24/9 theo giờ Việt Nam đã chính thức triển khai kế hoạch đánh thuế bổ sung đối với hàng hóa của nhau. Theo đó, Mỹ áp thêm thuế lên 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc vào Mỹ mỗi năm, và Bắc Kinh đáp trả bằng cách tăng thuế đối với 60 tỷ USD hàng Mỹ.
Trước kỳ vọng tăng lãi suất và tín hiệu lạm phát tăng nhanh đang thúc đẩy kỳ vọng USD tăng trước tin.
Mô hình phân tích kỹ thuật trên cho thấy khả năng USD tăng sẽ cao...

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.