LuTienSinh

USD - Chốt chặn cuối cùng

Giá xuống
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Có thể thấy USD bấy giờ đã hình thành được mô hình 03 đáy kể từ khi chính thức phá cản để uptrend từ hôm tháng 2 tới giờ. USD hoàn toàn có thể có kịch bản giảm tiếp tục mà không cần hồi, chẳng qua kịch bản hoàn hảo nhất của đồng bạc xanh lúc này là hồi về quanh vùng 96.5x rồi SML về quanh 95. xx . Tại đây USD mới có thể điều chỉnh mạnh hòng xác lập xu hướng kế tiếp. Nói như thế, GU EU sẽ chưa vội rơi và UJ vẫn sẽ còn tiếp một nhịp rơi nữa.

Ngoài ra, cần điểm qua một vài nét về cơ bản: Một nền kinh tế ổn nhưng giá trị đồng bạc xanh lại không quá cao ở thời điểm hiện tại, nhằm tránh đi các cuộc cạnh tranh không tương ứng với các cặp ngoại tệ khác, đó là kịch bản diễn tả gần đúng nhất thời điểm lúc này của USD. Chạy theo những diễn tiến thông tin không được tốt của USD gần đây, dự rằng USD sẽ còn tiếp một nhịp rơi nữa.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.