FAST-TRADING

DXY CÓ DẤU HIỆU ĐẢO CHIỀU TRUNG HẠN

TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
DXY M15

DXY giảm mạnh hình thành xu hướng giảm ngắn hạn mới. Tình hình địa chính trị cũng đã bắt đầu chuyển hướng tích cực

Zone 1 và Zone 2 sẽ là vùng hỗ trợ - kháng cự trong ngắn hạn đối với DXY . Xu hướng trung hạn có dấu hiệu bị đảo chiều.

Chưa xác định được mô hình hiện tại. Chú ý các vùng giá Zone 1 và Zone 2, khi bị phá vỡ thì xu hướng ngắn hạn mới hình thành.

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.