TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
xu hướng của DXY trong tuần 2/́.
Xu hướng theo chiều mũi tên.
Các đường kẻ màu đỏ là đường kháng cự.
Các dường kẻ màu xanh là đường hỗ trợ.