Ly_Kien_Minh

Chiến lược giao dịch theo HA và HAS

Đào tạo
INDEX:DXY   US DOLLAR CURRENCY INDEX
Giao dịch khung H4: Theo chiến lược Trade theo xu hướng
- Chỉ giao dịch theo hướng của HAS (Màu xanh – Buy; Màu đỏ - Sell)
- Entry:
o Nến HA đóng cửa trên/dưới nến HAS (Nến màu xanh Trên – Buy; Nến màu đỏ Dưới - Sell).
o Nến HA đóng cửa trên/dưới đường MA20 (Trên Buy, dưới Sell)
o Kết thúc 1 xu hướng trước đó và bắt đầu xu hướng mới, không vào lưng chừng
o Vào lệnh 0. 01 nhá thử xu hướng trước, nếu thuận lợi thì vào số tiền còn lại
- Exit: Nến HA đóng lệnh khác màu, tham khảo thêm Fibo
- SL từ 50 -100 pip tùy theo cặp tiền, riêng XAU đặt SL 100 pip (tham khảo thêm Fibo)
- TP khi hết con sóng => dùng Nến HA đổi màu, Fibo và Ichi để đo
- Khi có lợi nhuận là gắn trailing stop vào
- Khi tin ra, nếu có lợi nhuận thì gắn trailing stop vào và đặt buy/sell stop