URIFX

USD => hình thành trend giảm

Giá xuống
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Giá trong giai đoạn hình thành structure mới, lực mua sẽ tạo thành channel, từ đó có thế 4cast tiếp điểm rơi tiếp.