WindyCloud

Khuyến nghị Sell DXY

Giá xuống
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
DXY sau khi vướng phải mô hình 2 trên đỉnh trên chart daily đã điều chỉnh giảm (sóng 4), dự kiến đầu tuần này đà điều chỉnh sẽ tiếp diễn, đưa giá về vùng 95.47-95.67
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.