DinhDuongVan

Phân tích xu hướng GU, UC trong tuần cuối tháng 10

TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Mình xin đưa ra một số phân tích trong đánh 2 cặp tiền này GU , UCHF trong tuần mới để mọi người cùng thảo luận
Hiện tại, profile mới này mới chỉ viết về 2 cặp tiền này, nên video xin mạn phép chỉ nói về 2 cặp này, các phân tích cũ các bạn có thể xem tại profile eaabram trên tradingview. Đánh theo kịch bản mình đưa ra hay ko tùy các bạn, các bạn nên cân đối vốn và đánh
Chúc các bạn tuần mới giao dịch thuận lợi