mayquanxi

Biểu đồ cho thấy giá vẫn có thể tăng lên trong vài tháng tới

Giá lên
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
+300pips

Bình luận