mayquanxi

Dollar đang quay trở lại xu hướng tăng

Giá lên
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Chỉ số DXY cần phải vượt qua điểm kháng cự mạnh tại 0.618(94) để khẳng định điều đó, sẽ trùng hợp với ngày mà FOMC đưa ra quyết định về lãi vay đối với đồng dollar sắp tới.

Bình luận