Mr_Fly

Dollar Tăng Điểm Sexy

Giá lên
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
xin chào mọi người.
DXY hiện đang đó 1 mô hình tăng điểm dựa theo mô hình động lượng và tồn tại 1 mô hình tăng giá trên biểu đồ giá H&S
chi tiết mọi người qua kênh youtube cá nhân của mình để hiểu rõ hơn nhá.
thanks.