Kienthucforex

DXY breakout lên, báo hiệu tăng dài hạn

Giá lên
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
196 lượt xem
1
Chỉ số đô la Mỹ DXY chính thức breakout lên vào đêm qua và hoàn thành mô hình chiếc cốc - tay cầm. Vì vậy nó sẽ tăng giá trong dài hạn, mục tiêu tăng lên là các vùng 94.65, 96. 40 và 97.7.
Trong ngắn hạn nó có thể sẽ quay lại backtest vùng 93.15 trước khi tăng tiếp

Bình luận