eaabram

DXY sẽ giảm về vùng 94.50

Giá xuống
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Fuc* bài viết xuất bản trước đó đâu r @@! . Viết dài vậy mà biến đâu mất rồi ?!!
Ngắn gọn:
- Trump ko thích đồng U mạnh
- Tuần vừa rồi U tăng mạnh vì một số tin tức hỗ trợ

Tuần cuối tháng 8 , U sẽ về vùng điều chỉnh quý 4 2017 : 94.50 - 93.20