eaabram

DXY sẽ giảm về vùng 94.50

Giá xuống
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Fuc* bài viết xuất bản trước đó đâu r @@! . Viết dài vậy mà biến đâu mất rồi ?!!
Ngắn gọn:
- Trump ko thích đồng U mạnh
- Tuần vừa rồi U tăng mạnh vì một số tin tức hỗ trợ

Tuần cuối tháng 8 , U sẽ về vùng điều chỉnh quý 4 2017 : 94.50 - 93.20
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.