FAST-TRADING

DXY VẪN ĐANG VỮNG TRÊN XU HƯỚNG NGẮN HẠN MUA MẠNH

Giá lên
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
DXY M15

Sự kiện quan trọng khiến DXY biến động mạnh trong tuần này là Fed công bố lãi suất và tình hình địa chính trị. Thận trọng giao dịch!

DXY biến động ngắn hạn như dự đoán trước đó, hiện đang quanh vùng 99.08x.

Xu hướng trung - dài hạn vẫn đang là MUA MẠNH, xu hướng ngắn hạn ưu tiên theo xu hướng chính. Với các sự kiện quan trọng trong tuần, DXY có thể sẽ biến động mạnh và có khả năng lớn tác động đến xu hướng TRUNG HẠN hiện tại.

Dự đoán xu hướng ngắn hạn: Zone 2 và Zone 3 sẽ là vùng hỗ trợ ngắn hạn trên xu hướng MUA hiện tại. Mục tiêu quanh Zone 1. Vùng BIG ZONE - vùng xác nhận xu hướng TRUNG HẠN đảo chiều.

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.