TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
USD được dự đoán sẽ tiếp tục tăng trong tháng 3 này.