NgocHaiPearlie

XAU - Áp dụng so sánh tương quan xu hướng các đồng tiền chính

TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Biểu đồ thể hiện tương quan sức mạnh các đồng tiền chính hiện tại.
Giúp dự đoán dòng tiền đang đổ về đồng tiền nào nhiều hơn. Ứng dụng hiệu quả nếu trade các cặp tiền chéo...

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.