URIFX

DXY: có thể down trend đã bắt đầu

Giá xuống
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Nếu giá tiếp cận được point thứ 4, thì trend có thể đi tiếp.
Khả năng cao, giá touch biên dưới của channel.
Break channel, chờ trade pullback.