TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Đồng USD được nhận định sẽ có một chu kỳ sóng tháng giảm dài và mạnh. Tổng thời gian dự kiến con sóng giảm này khoảng 4-6 tháng