NgocHaiPearlie

USD Index - Tuần này khả năng còn tăng.

Giá lên
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Bộ Thương mại Hoa Kỳ sẽ công bố dữ liệu về doanh số bán lẻ vào tháng 7 lúc 7h30 tối thứ 4
Báo cáo kỳ vọng sẽ cho thấy doanh số bán lẻ tăng 0,2% trong tháng trước, tăng từ mức tăng 0,5% trong tháng sáu.
Nếu loại trừ ngành ô tô, doanh số bán hàng dự kiến sẽ tăng 0,4%, giống như mức tăng của nó một tháng trước đó.
Doanh số bán lẻ tăng theo thời gian tương quan với tăng trưởng kinh tế mạnh hơn, trong khi doanh số bán hàng yếu hơn báo hiệu một nền kinh tế suy giảm. Chi tiêu tiêu dùng chiếm tới 70% tăng trưởng kinh tế Mỹ.

Bên cạnh báo cáo doanh thu bán lẻ, lịch của tuần này cũng có dữ liệu của Hoa Kỳ về giấy phép xây dựng, nhà ở, sản xuất công nghiệp cũng như khảo sát về điều kiện sản xuất của Philadelphia và New York.

Các nhà kinh tế cho rằng dữ liệu sẽ ít làm thay đổi kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ tăng lãi suất thêm hai lần trong năm nay, trước mắt là chắc chắn tăng lãi suất vào cuộc họp tháng chín.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.