NgocHaiM.Pearlie
Giá lên

USD Index - Tuần này khả năng còn tăng.

TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ