NgheTrader

Nhận định xu hướng Dollar Index - GIẢM

Giá xuống
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Hiện tại DXY đã phản ứng với vùng đỉnh cũ và tạo mô hình double top , do đó mình nhận định DXY sẽ giảm mạnh trong tuần tới. Do đó có thể tận dụng điều này để đưa ra các quyết định giao dịch cho các cặp FX có USD.

***Lưu ý: Đây hoàn toàn là nhận định cá nhân chỉ với mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Tiền là của bạn và hãy trân trọng nó trước khi nó bốc hơi theo những lần trade vô kỷ luật :D

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.