NgocHaiPearlie

DXY - USD Index chỉ chờ breakout.

TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Giá đang tích lùy tương đối lâu, khả năng tăng điều chỉnh cần chờ xác nhận thêm ...