TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
DXY đang sideway trong mô hình tam giác. Khả năng sẽ phá lên và tiếp tục tăng