IACapital

Liệu DXY có còn giảm?

Giá xuống
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
DXY đã đi ngang trong ngày đầu tuần sau khi có cú giảm mạnh vào tối thứ 6 tuầ trước.

Nhìn về góc độ, phân tích kỹ thuật, DXY đã gãy trendline giảm từ đầu tuần trước và nhịp giảm hiện tại có thể sẽ tiếp tục tuy nhiên có thể sẽ không còn giảm mạnh nữa.

Lợi suất trái phiếu Mỹ 10 năm cũng đã tiếp tục giảm và điều này sẽ tiếp tục áp lực lên DXY . Mục tiêu chúng ta kỳ vọng DXY sẽ giảm tiếp về vùng 92.37. XXX/USD có thể sẽ tiếp tục tăng.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.