NgocHaiPearlie

So sánh tương quan DXY vs US10Y.

TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Hệ số tương quan đã tăng trên 0.5 gần đây. Us bond yield giảm có thể làm giảm kỳ vọng lạm phát xuống. Kéo theo khả năng fed dovish hơn tới cuối tháng 7. Tuy nhiên tổng thể kinh tế Mỹ vẫn tốt đó vậy dài hạn DXY vẫn kỳ vọng tăng.