NgocHaiPearlie

So sánh tương quan DXY vs US10Y.

TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Hệ số tương quan đã tăng trên 0.5 gần đây. Us bond yield giảm có thể làm giảm kỳ vọng lạm phát xuống. Kéo theo khả năng fed dovish hơn tới cuối tháng 7. Tuy nhiên tổng thể kinh tế Mỹ vẫn tốt đó vậy dài hạn DXY vẫn kỳ vọng tăng.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.