NewWorldGroupVN

Góc nhìn liên thị trường vàng 20/09 - becky

TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Thị trường đang bước vào thời điểm chờ đợi cuộc họp chính sách tiền tệ của FED. Tâm lý thận trọng hơn, có thể USD sẽ giảm nhẹ khi áp lực đóng trạng thái trước tin

link youtube: https://bit.ly/3aMdk9H
link tiktok: https://bit.ly/3NfNrND
link facebook 1: https://bit.ly/3d45JBR
link facebook 2 : https://bit.ly/3z8oxeo
link zalo: https://zalo.me/g/lhdudk894
link nhóm cộng đồng tele: https://bit.ly/3tM7x7W
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.