Samurai_FX_VN

Cập nhật xu hướng DXY tuần từ thứ 2 tháng 11 năm 2021

Giá lên
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Tuần đầu của tháng 11, DXY đã đi chúng hướng và cho chúng ta khá nhiều lợi nhuận khi giao dịch vàng.
Trong tuần thứ 2 của tháng 11 này, thì DXY sẽ vẫn tiếp tục xu hướng tăng đã được tạo ra và duy trì từ cuối tháng 10 đến hiện tại.
Trước khi tăng thì DXY sẽ có đợt điều chỉnh nhẹ về vùng 94 trước khi tăng lên và vượt qua mốc uan trọng là 94.7 để hướng đến 95.3.
Hiện tại DXY đang nằm trong con sóng từ 2 lên 3 trong con sóng lớn từ 4-->5.
Với diễn biến như vậy thì giá vàng đầu tuần sẽ có xu hướng tăng nhẹ lên vùng 1825-1835 sau đó sẽ có đợt điều chỉnh giảm về 1800, thấp hơn thì sẽ về 1790.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.