TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Như kéo trước phân tích .gía đã đi được 1 nửa .Đợt tới sẽ có sự điều chỉnh giảm nhẹ . a e vững tâm lý nhé còn a e nào muốn chốt có thể chốt .chờ điều chỉnh giảm và bắt đầu BUY a em chú ý nhé.
Chúc anh chị thành công