TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Như kéo trước phân tích .gía đã đi được 1 nửa .Đợt tới sẽ có sự điều chỉnh giảm nhẹ . a e vững tâm lý nhé còn a e nào muốn chốt có thể chốt .chờ điều chỉnh giảm và bắt đầu BUY a em chú ý nhé.
Chúc anh chị thành công
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.