NHCHUONG

Dxy buy

Giá lên
NHCHUONG Cập nhật   
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Bình luận:
DXY đã chạm chốt lời
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.