TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Bình luận: DXY đã chạm chốt lời