Kienthucforex

Sức mạnh của chỉ số đô la Mỹ sẽ tiếp tục trong năm 2022 ??

TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Biểu đồ hàng ngày cho thấy chỉ số DXY đang trong xu hướng tăng giá mạnh trong vài tháng qua. Chỉ số đã tăng lên mức thoái lui Fibonacci 50%. Tuy nhiên, kháng cự gần vùng 97.00 đang là 1 cản rất lớn đối với DXY trong thời gian vừa qua khi nó liên tục sideway quanh mức này từ tháng 11 tới nay. Đồng thời, nó đang hình thành nên mô hình 2 đỉnh tại vùng kháng cự này.
Do đó, chúng tôi cho rằng DXY có thể sẽ điều chỉnh ở mức sâu hơn sau đó, đà tăng có thể sẽ trở lại vào thời điểm tháng 3.
Mục tiêu thoái lùi nếu giá phá thủng hỗ trợ 95.5 về mức 94.5.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.