NgocHaiPearlie

DXY - Xu hướng kỳ vọng tăng.

Giá lên
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Kỳ vọng FED không cắt giảm 0.5%, thị trường vẫn đang thiên về kỳ vọng FED chỉ cắt giảm 0.25%.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.