NgocHaiPearlie

DXY - Xu hướng kỳ vọng tăng.

Giá lên
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Kỳ vọng FED không cắt giảm 0.5%, thị trường vẫn đang thiên về kỳ vọng FED chỉ cắt giảm 0.25%.