javalang

Mô hình chỉ số USD

Giá xuống
INDEX:DXY   US DOLLAR CURRENCY INDEX
Đường đi của USD thời gian tới.