Samurai_FX_VN

Cập nhật xu hướng DXY 19/10/2021

TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
DXY đã đi đúng theo phương án số 2 trong phần dự đoán xu hướng của DXY trong tuần trước.
Hiện tại kịch bản di chuyển của DXY đã được xác nhận và chúng ta sẽ còn 1 đợt hồi phục nhanh của chỉ số DXY . Đây là con sóng 5, nó sẽ diễn ra rất nhanh, mạnh mẽ, biến động lớn với những cây nến dài. Vì vậy mọi người hết sức cẩn thận khi giao dịch trong thời gian từ nay đến khoảng ngày 27/10. Dự kiến ngày 26-28/10 thì sẽ hoàn thành con sóng cuối cùng này trước khi đi vào giai đoạn giảm điểm dài hạn.
Tuy nhiên vẫn còn 1 kịch bản DXY tăng điểm, nhưng sác xuất xảy ra kịch bản đó không cao, nên chúng ta cần theo dõi thị trường thật sát vào 3 ngày quan trọng là 26-28/10.
Nếu ai ít kinh nghiệm trong việc xử lý tình hướng thì nên đứng ngoài thị trường trong những ngày như vậy.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.