dinhchien

DXY - vẫn trong xu hướng giảm

Giá xuống
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Cập nhật chart DXY