TradeProEdu

USD tạo mô hình 2 đáy

TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
- Hội đồng thống đốc hy vọng các mức lãi suất chính của ECB sẽ duy trì ở mức hiện tại hoặc thấp hơn cho đến khi nó thấy lạm phát đạt tới hai% trước khi kết thúc dự báo và tốt hơn cho phần còn lại của và nó đánh giá rằng tiến độ thực hiện trong lạm phát cơ bản đủ nâng cao để phù hợp với lạm phát ổn định ở mức 2% trong trung hạn. Điều này cũng có thể ngụ ý một giai đoạn tạm thời trong đó lạm phát ở mức vừa phải trên mục tiêu
- Dữ liệu địa phương về số người thất nghiệp hàng tuần ở Mỹ cao hơn dự kiến. Các yêu cầu ban đầu đã tăng 419k (ước tính 350k) và các yêu cầu tiếp tục là 3,236m (ước tính 3,100m).
- Lợi suất trái phiếu của Hoa Kỳ giảm trong một cuộc biểu tình trái phiếu do châu Âu dẫn đầu, sau kết quả ôn hòa của ECB
- Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 2 năm giảm 2 điểm phần trăm từ 0,22% xuống 0,20% và lợi suất trái phiếu 10 năm giảm từ 1,30% xuống 1,28%.
- PTKT: Có thể thấy mô hình 2 đáy đang hình thành với kháng cự 93.

Bình luận