MorganLee_SPX

Chỉ số đồng Đô La Mỹ Ngày 12/9/2022: DXY đã điều chỉnh về 107.9

MorganLee_SPX Cập nhật   
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Chỉ số Đồng đô là đã chỉnh về 107.9 (trùng với ema200 h4 và ema34 D1) theo nhận định ngày 9/9/2022. Xu hướng sắp tới DXY sẽ hồi phục lên 108.8-108.9 và sớm điều chỉnh sớm về 106.5.
Khi USD điều chỉnh là cơ hội cho các tài sản rủi ro hồi phục. Chúng ta nên canh chờ DXY điều chỉnh xong tìm entry đẹp cho cặp USD/xxx để Buy lên.
Lưu ý : Thị trường biến động liêntục vậy nên hãy chú ý trong quá trình giao dịch kiểm soát rủi ro bằng các cài đặt TAKE PROFIT và STOP LOSS đầy đủ để đạt được hiệu quả giao dịch.
Đây chỉ là nhận định cá nhân của tác giả để người đọc tham khảo , không được xem là lời khuyên đầu tư.
Sau cùng, chúc bạn đọc một ngày làm hiệu hiệu quả và thành công !
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.