DuyphongFX88

DXY có cơ hội tăng giá

Giá lên
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Sau khi quét xuống yealy open, giá có xu hướng tăng trở lại
Theo dõi và xem xét Sell GU EU Gold
Đóng lệnh: đạt mục tiêu