DuyphongFX88

DXY có cơ hội tăng giá

Giá lên
DuyphongFX88 Cập nhật   
TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
Sau khi quét xuống yealy open, giá có xu hướng tăng trở lại
Theo dõi và xem xét Sell GU EU Gold
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.