Paul_5

Dxy 1d xu hướng giảm

TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
DXY 1D xu hướng bán xuống
xuất hiện cây doji trên đỉnh và ngày kế tiếp tạo cây nến boeing max giảm mạnh về trên line nâu và ema ,
khả năng sẽ phá trend line nâu về test trend line xanh dương mạnh hơn.
usd/xxx khả năng giảm mạnh
xxx/usd sẽ tăng lại
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.